O Fundacji

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej powstała w 1999 roku przy Klinice Ginekologii i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie, podejmowanie działań i współpracy szczególnie z osobami i środowiskami zaangażowanymi w zwalczanie chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego i raka piersi.

Fundacja organizuje szereg specjalistycznych kursów. Ma na swoim koncie  organizację dziesiątków kursów z zakresu kolposkopii, cytologii, leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego, jak i piersi oraz licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Celem prowadzonych kursów i konferencji jest podniesienie kompetencji oraz umiejętności kardy medycznej w trosce o najwyższe dobro i zdrowie pacjentów.