O nas:

Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie powstało w 2015 roku z połączenia zespołów Poradni Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Chorób Sutka działającej przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej oraz Pracowni Mammografii i Diagnostyki Chorób Piersi funkcjonującej w ramach Kliniki Ginekologii, Onkologii i Położnictwa.

Praca zespołu wzorowana jest na sprawdzonych metodach z ośrodków amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, działających w oparciu o tzw. Breast Unit. Oprócz konwencjonalnego badania USG i mammografii cyfrowej istnieje możliwość poszerzenia diagnostyki o mammografię 3D (tomosyntezę), automatyczne USG (ABUS), biopsję aspiracyjną cienkoigłową, biopsję gruboigłową oraz biopsję mammotomiczną wykonywaną pod kontrolą USG lub MMG.

 

W każdym przypadku rozpoznanego raka piersi, decyzja odnośnie leczenia podejmowana jest wspólnie przez lekarzy biorących udział w cotygodniowych konsyliach. W skład zespołu wchodzą:  radiolodzy, chirurdzy, ginekolodzy, patolodzy, onkolodzy, radioterapeuci i chirurg plastyczny. Wszystkie pacjentki mogą liczyć również na pomoc fizjoterapeuty i psychologa.

Spektrum aktualnie wykonywanych w ośrodku zabiegów chirurgicznych obejmuje zabiegi oszczędzające i onkoplastyczne, biopsje węzłów wartowniczych, zabiegi radykalne, wreszcie jednoczasowe i odroczone rekonstrukcje piersi. Ściśle współpracujący zespół radioterapeutów i onkologów zabezpiecza dalsze leczenie tj. brachterapię, teleradioterapię oraz terapię systemową.

Ośrodek prowadzi poradnictwo dla młodych kobiet z rakiem piersi, które pragną zachować płodność po leczeniu onkologicznym, jest też placówką referencyjną w makroregionie dla kobiet ciężarnych z rozpoznanym rakiem piersi.

Rocznie leczonych jest tutaj ponad 500 kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Ze względu na osadzenie w strukturze Szpitala Uniwersyteckiego i posiadane zaplecze intensywnej terapii w ośrodku diagnozowane i operowane są najcięższe przypadki: z licznymi obciążeniami internistycznymi, synchronicznymi nowotworami w innych lokalizacjach i pacjentki po przeszczepach nerek.

Większość stanowią chore z województwa małopolskiego, ale z uwagi na unikatowy w skali makroregionu serwis chirurgiczny (rutynowo wykonywane zabiegi rekonstrucyjne), znaczny odsetek pacjentów (około 40%) pochodzi z województw sąsiednich: śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W grudniu 2016 roku Uniwersyteckie Centrum Leczenia Chorób Piersi, jako trzeci ośrodek w Polsce, uzyskało międzynarodowy certyfikat akredytacyjny przyznawany przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS). Równocześnie jako pierwsza placówka w kraju, otrzymało certyfikację narodową, z ramienia Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.