Ulgi podatkowe

 

Ulgi podatkowe dla osób fizycznych

  • Każdej osobie fizycznej, która wesprze naszych Fundację, przysługuje ulga podatkowa - przewidziana w art. 26 pkt.1 ppkt. 9 a) „Ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych” – umożliwiająca zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.
  • Ulgi podatkowe dla osób prawnych

    Każdej osobie prawnej, która wesprze Fundację, przysługuje ulga podatkowa – w myśl art. 18 pkt. 1 ppkt. 1 „Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” - zgodnie z którą można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

     

    Za każde okazane wsparcie serdecznie dziękujemy. Bez niego działalność Fundacji byłaby niemożliwa !