Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej
 

Adres biura:
ul. Kopernika 23,  31-501 Kraków
biuro@frog.krakow.pl

 
Kontakt w sprawie szkoleń i konferencji
ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków
zgloszenia@frog.krakow.pl
 

Adres rejestrowy:
ul. Stradomska 11, 31-068 Kraków

 

I Bank PEKAO S.A. III O/Kraków
Nr: 64 1240 2294 1111 0000 3723 3132
NIP: 675-12-11-491 Regon: 361 621 782