Cele Fundacji

Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej powstała w 1999 roku przy Klinice Ginekologii i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie Kliniki Ginekologii i Onkologii UJCM w zakresie poprawy warunków hospitalizacji kobiet cierpiących na choroby nowotworowe narządu rodnego i raka piersi, a także odnowy i modernizacji bazy materiałowej oraz uzupełniania wyposażenia Kliniki.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego, tj.:

  1. Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji.
  2. Finansowe i rzeczowe wspomaganie rozbudowy infrastruktury technicznej Kliniki Ginekologii i Onkologii Collegium Medicum UJ.
  3. Pozyskiwanie sprzętu, aparatury medycznej oraz materiałów niezbędnych do jej prawidłowej eksploatacji.
  4. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w zwalczanie chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego i raka piersi.

 

Fundacja, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, organizuje również szereg specjalistycznych kursów. Ma na swoim koncie organizację dziesiątków kursów z zakresu kolposkopii, cytologii, leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego, jak i piersi oraz licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Celem prowadzonych kursów i konferencji jest podniesienie kompetencji oraz umiejętności kardy medycznej w trosce o najwyższe dobro i zdrowie pacjentów.


dr hab. n. med. Paweł Basta

Prezes Zarządu Fundacji