Założyciele Fundacji:


1. Antoni Basta

2. Jan Madej

3. Andrzej Szczudrawa

4. Michał Bogdanowicz

5. Kazimierz Pityński

6. Antonina Loster

7. Anna Śliwińska

8. Wojciech Kolawa

9. Marta Strama

10. Katarzyna Szkutnik - Ryczek