Informacje o kursie


Nazwa kursu:

Ultrasonografia piersi - warsztaty praktyczne –      Kurs zaawansowany


Termin kursu: 3-4 kwietnia 2020 roku

Limit miejsc: 24

Prowadzący:

dr hab. n. med. Paweł Basta
dr hab. n. med. Diana Hodorowicz – Zaniewska

Koszt: 1400 pln

Miejsce kursu:

Dzień 1. Hotel Novotel City West
    ul. Armii Krajowej 11, Kraków
Dzień 2. Katedra Ginekologii i Położnictwa
    Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Collegium Medicum
    ul. Kopernika 23, Kraków

 

Opis Kursu:

Kursy w zakresie ultrasonografii gruczołu piersiowego organizowane są pod patronatem:

Cel szkolenia:

  Warsztaty praktyczne dla osób zaawansowanych stanowią kolejny etap doskonalenia swoich umiejętności badania ultrasonograficznego gruczołu piersiowego. Część wykładowa jest dalszym rozwinięciem zagadnień omawianych na kursie podstawowym, związanych z różnicowaniem zmian litych oraz odróżnianiem tych zmian od stanów zapalnych. Dużo uwagi poświęcamy również przedstawieniu problemu badania kobiety w ciąży oraz w trakcie karmienia. Pomimo że, nasza ocena obrazów sonograficznych wciąż zasadniczo opiera się o obrazowanie w prezentacji typu B w skali szarości oraz z wykorzystaniem efektu Dopplera, to warsztaty te stanowią również okazję do zapoznania się z nowymi technikami ultrasonograficznymi obrazowania zmian gruczołu piersiowego, takimi jak: obrazowanie 3-D, elastografia, zastosowanie czynników kontrastowych. Integralną część specjalistycznego badania ultrasonograficznego gruczołu piersiowego stanowi ocena regionalnych węzłów chłonnych, któremu to zagadnieniu poświęcamy tyle czasu, by odróżnienie węzła chłonnego prawidłowego od patologicznego nie stanowiło więcej tajemnej wiedzy.

  Stale rośnie liczba zachorowań na raka piersi i jednocześnie coraz skuteczniej leczymy kobiety dotknięte tą chorobą. Dziś, gdy standardem staje się rekonstrukcja piersi oraz jej leczenie oszczędzające kobieta po amputacji prostej piersi to, na szczęście coraz rzadszy widok. Jednocześnie, moda na zabiegi medycyny estetycznej i plastycznej piersi wydaje się dopiero nabierać rozpędu. To powoduje, że my jako lekarze zajmujący się badaniem piersi u kobiet stajemy przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Zaznajomienie się z obrazami USG piersi, które zawierają implanty, ekspandery, siatki i inne materiały do rekonstrukcji, jak ADM oraz umiejętność oceny blizny pooperacyjnej to jeden z priorytetów tych warsztatów. W końcu, dobrze jest wiedzieć, że ultrasonografia ma wsparcie w innych technikach obrazowania gruczołów piersiowych, które rozwijają się co najmniej równie dynamicznie. Stąd, przekazujemy wiedzę na temat zasad obrazowania przy pomocy tomosyntezy, mammografii spektralnej, czy rezonansu magnetycznego oraz wskazań, kiedy z tych metod skorzystać. Każde z prezentowanych na warsztatach zagadnień jest bogato ilustrowane zdjęciami, filmami oraz przypadkami z własnej praktyki wykładowców. Warsztaty praktyczne dla osób zaawansowanych są również niepowtarzalną okazją do szlifowania swojego własnego, dotychczasowego „warsztatu” oraz porównania do z technikami stosowanymi przez naszych ekspertów podczas zajęć praktycznych.

  Celem przyświecającym nam, jako organizatorom, jest wyposażenie każdego uczestnika cyklu tych szkoleń w praktyczną wiedzę jak badać piersi przy pomocy USG, kiedy to robić oraz jak interpretować swoje, samodzielnie wykonane badanie.


Rejestracja zakończona - brak wolnych miejsc