Informacje o kursie


Nazwa kursu:

Ultrasonografia piersi - warsztaty praktyczne –      Kurs biopsyjny


Termin kursu: 19 września 2020 roku

Limit miejsc: 20

Prowadzący:

dr hab. n. med. Paweł Basta
dr hab. n. med. Diana Hodorowicz – Zaniewska

Koszt: 1600 pln

Miejsce kursu:

Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum
ul. Kopernika 23, Kraków

 

Opis Kursu:

Kursy w zakresie ultrasonografii gruczołu piersiowego organizowane są pod patronatem:

Cel szkolenia:

  Warsztaty praktyczne w zakresie małoinwazyjnych technik biopsyjnych zmian gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii stanowią wstęp do nabycia umiejętności wykonywania biopsji gruboigłowych oraz gruboigłowych wspomaganych próżnią (mammotomicznych) zmian gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii. Część wykładowa obejmuje omówienie rodzajów biopsji zmian gruczołu piersiowego, wskazań do stosowania tych technik oraz przedstawia warsztat patomorfologa oceniającego materiał tkankowy uzyskany w wyniku zastosowania tych procedur. Ta część obejmuje również prezentacje własnych przypadków wykładowców oraz demonstrację „live” biopsji gruboigłowej/gruboigłowej wspomaganej próżnią (mammotomicznej) zmiany gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii. W trakcie warsztatów, w niewielkich grupach kursanci mogą ćwiczyć pod okiem i przy instruktażu ekspertów wykonywanie tych procedur na fantomach. Daje to możliwość nabycia właściwych nawyków oraz szanse zapoznania się z potencjalnym ryzykiem zdarzeń niepożądanych wykonywania tych procedur i technikami ich unikania czy minimalizowania.

  Celem przyświecającym nam jako organizatorom, jest wyposażenie każdego uczestnika tego szkolenia w narzędzia umożliwiające rozpoczęcie samodzielnego i bezpiecznego wykonywania biopsji gruboigłowych oraz gruboigłowych wspomaganych próżnią (mammotomicznych) zmian gruczołu piersiowego pod kontrolą ultrasonografii


Zgłoś chęć uczestnictwa w Kursie:

Skontaktuj się z nami

Dane, które nam przekazujesz są bezpieczne.
Administratorem danych jest Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej z siedzibą w Krakowie.
Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody w celu przekazywania Ci informacji o organizowanym wydarzeniu.
W każdej chwili możesz swoją zgodę wycofać, ale wówczas nie będziemy mogli przekazywać Ci informacji o organizowanym wydarzeniu. Masz również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia. Odbiorcami danych, które nam przekazujesz będą nasi współpracownicy oraz zaufani partnerzy Masz pytania? Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności lub skontaktuj się z nami: biuro@frog.krakow.pl