Informacje o kursie


Nazwa kursu:

Ultrasonografia piersi - warsztaty praktyczne –     Kurs zaawansowany


Termin kursu: 29-30 czerwca 2018 roku

Limit miejsc: nd.

Prowadzący: dr hab. n. med. Paweł Basta

Koszt: 1300 pln

Wydarzenia posiada certyfikat INFARMA nr 582

 
 

Miejsce kursu:

Klinika Ginekologii i Onkologii UJCM, ul. Kopernika 23, 31-501 Kraków

Opis Kursu:

Kursy w zakresie ultrasonografii gruczołu piersiowego (kursy zaawansowane) organizowane są pod patronatem Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego od ponad 2 lat. Organizatorem cykli szkoleń z tego zakresu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Onkologii Ginekologicznej działająca przy Katedrze Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Instytucja ta, działająca od ponad 28 lat, ma na swoim koncie organizację dziesiątków kursów z zakresu kolposkopii, cytologii, leczenia operacyjnego chorób nowotworowych kobiecego narządu rodnego, jak i piersi oraz licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

Program kursu:

29 czerwca / Dzień 1
15.30-16.00 Rejestracja/Kawa powitalna (biblioteka, I piętro)
16.00-16.05 Przywitanie uczestników
16.05-17.45 Różnicowanie zmian litych w piersi w badaniu USG.
                  Ultrasonografia węzłów chłonnych.
                  Szczególne sytuacje kliniczne: ciąża, laktacja, zapalenie piersi.
                  Algorytmy postępowania – dr hab. n. med. Paweł Basta
17.45-18.00 Przerwa
18.00-18.45 Nowe technologie w obrazowaniu raka piersi - dr Anna Ćwierz
18.45-19.30 Rola ultrasonografii w kontroli pacjentów w trakcie i po leczeniu z powodu raka piersi - dr n. med. Diana Hodorowicz-Zaniewska

30 czerwca / Dzień 2
08.30-09.00 Egzamin teoretyczny
09.00-10.15 Prezentacja przypadków klinicznych – dr hab. n. med. Paweł Basta
10.15-10.45 Przerwa
10.45-14:15 Ćwiczenia praktyczne – badanie pacjentów /5 stanowisk: Diana Hodorowicz-Zaniewska, Anna Ćwierz, Katarzyna Wadowska-Jaszczyńska, 

                  Agnieszka Kotlarz, Paweł Basta/
14:15-14:30 Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów
14:30-15:15 Lunch

Jak uzyskać Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego?

 

Każdy z lekarzy ubiegających się o Certyfikat diagnostyki ultrasonograficznej gruczołu piersiowego Sekcji Ultrasonografii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego powinien spełnić łącznie poniższe 4 warunki:

 1. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs Podstawowy

 2. Uzyskać certyfikat uczestnictwa w Kursie USG piersi – Warsztaty praktyczne – Kurs Zaawansowany

 3. Przystąpić i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny (egzaminy organizowane są w ramach Kursu USG piersi

– Warsztaty praktyczne – Kurs Zaawansowany

 4. Przesłać zgodnie z poniższą instrukcją 20 obrazów USG piersi (*)

(*)

Instrukcja dotycząca przesyłania obrazów USG piersi

W celu uzyskania Certyfikatu diagnostyki należy przesłać do weryfikacji 20 poprawnie wykonanych obrazów USG piersi 20 różnych pacjentek (obrazujących minimum 10 różnych zmian ogniskowych, w tym minimum 2 zmiany lite). Zdjęcia powinny być wykonane zgodnie z zasadami dokumentowania badań USG piersi przedstawionymi na szkoleniach.

Ocenie podlegać będzie:

1)     właściwe ogniskowanie zmiany na obrazie

2)     odpowiednie wymiarowanie zmiany i jej położenia (piktogram lub godzina wg tarczy zegarowej)

3)     optymalizacja parametrów obrazu (odpowiednie wzmocnienie)

WAŻNE:  Przesłane zdjęcia powinny być zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjentki.

    Zdjęcia wraz z danymi kontaktowymi lekarza wykonującego badanie powinny zostać przesłane na adres:

     logbook@frog.krakow.pl

     Zdjęcia wykonane przez osoby, które zalogowały się na stronie http://crm.healthiq.pl będą oceniane wg

    dotychczasowych „starych” kryteriów.

     W przypadku zakończonej pozytywnie weryfikacji badań uczestnik kursu otrzyma informację zwrotną o spełnieniu

    wymagań do uzyskania Certyfikatu.